Erről lesz szó az októberi testületi ülésen

Október 31-én, szerdán reggel tartja következő rendes ülését Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Itt vannak a napirendi pontok.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete soron következő ülését 2018. október 31-én, szerdán 9.00 órától tartja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb termében.

Fotó: Bana Ferenc

Tárgysorozat

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
 • Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzete, 2018. évi vagyongazdálkodási irányelvek elfogadása
 • A közlekedés helyzete Szentgotthárdon, illetve a forgalmi rend felülvizsgálata

II. Különfélék

 • Beszámoló a városi turisztikai cselekvési terv megvalósításáról
 • Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019
 • 2019. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek meghatározása
 • SZEOB Tótágas Bölcsöde megüresedő álláshely iránti kérelem
 • Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd SZMSZ módosítása
 • Javaslat a polgármester jutalmazására
 • Temetési költség átvállalása
 • Bizottságokba és egyéb szervezetekbe tag választása illetve delegálása
 • Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása
 • Rendezési terv módosítása – teljes eljárás – államigazgatási szervi vélemények ismertetése
 • Út kialakításának kezdeményezése
 • Bugán József ingatlan-nyilvántartás eltérés rendezése, területrész vásárlás
 • Ingatlanvásárlási kérelem, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Sztg. 1396/1 és 1384 hrsz
 • Ingatlanvásárlás, 0807/1 hrsz-i erdő (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság)
 • Szentgotthárdi 1205/4, 1205/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése (Akasztó-dombi ingatlanok)
 • Szentgotthárd, Széchenyi u. 10. sz. lakóházas ingatlan hasznosítása
 • Első lakáshoz jutók támogatása
 • Közmeghallgatás
 • Gotthard-Therm Kft. kötvény kiváltása
 • Kaszagyári terület ügy

9970
2018.10.27.
Top