Erről lesz szó a júniusi testületi ülésen

Június 27-én, szerdán tartja következő rendes ülését Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Itt vannak a napirendi pontok.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2018. június 27-én, szerdán 14.00 órától tartja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb termében.

Fotó: Bana Ferenc

Tárgysorozat

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.
 • Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata. Beruházások helyzetéről beszámoló.
 • Beszámoló a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységről. Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a végzett munkáról.
 • Az egyházak és az önkormányzat kapcsolata.

II. Különfélék

 • Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Továbbképzési terv (2018-2022) és 2018. évi Beiskolázási terv jóváhagyása.
 • Család- és Gyermekjóléti Központ két álláshely bővítése iránti kérelem.
 • A kötelező és nem kötelező feladatok megvizsgálásáról valamint a közművelődés és programszervezés területén egy önkormányzat által koordinált rendszer kialakításáról.
 • Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása.
 • Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.
 • Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Partium AMI) kérelme.
 • TOP Arany energetika pályázat költségnövekmény.
 • Beszámoló a szentgotthárdi temetők üzemeltetéséről 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra.
 • Rendezési terv módosítása – új eljárás indítása.
 • Rendezési terv módosítása – egyszerűsített eljárás.
 • Rendezési terv módosítása – teljes eljárás.
 • Szentgotthárdi 1273 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
 • Szentgotthárdi 1325 és 1327 hrsz-ú ingatlanok értékesítése.
 • Szentgotthárdi 1205/4 hrsz-ú és 1205/5 hrsz-ú hrsz-ú ingatlan értékesítése.
 • Lakások értékesítése, eladási ár meghatározása.
 • Lakások értékesítése, eladási ár korrekciójára érkezett ajánlatok elbírálása.
 •  Lakások értékesítése.
 • Megüresedett Deák F. úti lakások értékesítésének lehetősége.
 • Szentgotthárdi Széll K. tér 20. sz. alatti 3 db. új lakás értékesítése.
 • Szentgotthárdi 32/A/9 hrsz-ú garázs értékesítése.
 • Közmeghallgatás.
 • Fellebbezés néhai Tóth Ferencné volt Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. szám alatti lakos köztemetése ügyében.
 • Javaslat „Szentgotthárd Város Díszpolgára” kitüntetésre.
 • Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntető címre.
 • Kitüntetési javaslat „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre.
 • Egészségügyi Díszoklevélhez támogatás biztosítása.

Részletesebben nem tudunk beszámolni a napirendi pontokról, ugyanis Szentgotthárd Város Önkormányzata továbbra is csak a testületi ülések után teszi közzé a nyilvános előterjesztéseket honlapján.

9970
2018.06.25.
Top