Erről lesz szó az áprilisi testületi ülésen

Április 25-én, szerdán tartja következő rendes ülését Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Itt vannak a napirendi pontok.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2018. április 25-én, szerdán 12.00 órától tartja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb termében.

Fotó: szentgotthard.hu

Tárgysorozat

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
 • A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon
 • Beszámoló Szentgotthárd Város Idősügyi Tanácsa tevékenységéről
 • Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadása
 • Értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai ellátásáról

II. Különfélék

 • A Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft. 2017. évi beszámolója
 • A Gotthárd-Therm Kft. 2017. évi beszámolója
 • Költségvetési megtakarítási lehetőségek áttekintése
 • Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból
 • Rendelőintézet kérelme
 • TOP Óvoda bővítés pályázat költségnövekmény
 • Közbeszerzési szabályzatok módosítása
 • Szociális rendelet módosítása
 • A bölcsődei gondozási térítési díj rendeletbe foglalása
 • A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
 • Szentgotthárdi 1273 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 • Szentgotthárdi 1325 és 1327 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
 • Terület értékesítés ügye
 • Baross G. u. 8. sz. alatti ingatlan megszerzése
 • Szentgotthárdi Széll K. tér 20. sz. alatti 3 db. új lakás értékesítése
 • Lakások értékesítése
 • Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti autóbusz pályaudvar bérbevétele
 • BLACK-VELVET 2005 Kft. kérelme – garázs bérleti szerződés hosszabbítása
 • Közmeghallgatás
 • Pedagógus díszoklevelek adományozása 2018
 • A 2017/2018. TANÉV PEDAGÓGUSA SZENTGOTTHÁRDON c. díj odaítélése
 • Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele cím adományozására

III. Egyebek

9970
2018.04.21.
Top