Több százmillió forintból alakítanak ki munkásszállást a rábakethelyi laktanyából

Pályázati pénzből alakítana ki munkásszállót a korábbi laktanya épületében Szentgotthárd Város Önkormányzata, azonban ennek a lakhatási lehetőségnek sokan nem örülhetnek.

Programot hirdetett a Kormány, mely szerint önkormányzatok és önkormányzati társulások vehetnek igénybe támogatást munkásszálló építésére vagy felújítására. A feltételrendszert külön kormányrendeletben határozták meg.

Szentgotthárd Város Önkormányzata kapott az alkalmon és a rábakethelyi egykori laktanya épületben kíván munkásszállást kialakítani. A munkásszállás meghatározásánál a kormányzati kiírás úgy rendelkezik, hogy

a munkásszállás a támogatott tulajdonát képező olyan szálláshely, amely lakóhelységenként legalább egy a – támogatottal szerződéses jogviszonyban álló – munkaadóval munkaviszonyban álló olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen ahol a munkahelye van.

Tehát a munkásszálláson kizárólag olyan személy szállásolható el, aki munkaviszonyban áll azon munkaadók valamelyikével, amellyel az önkormányzat megállapodást kötött a munkavállalóik adott munkásszálláson történő elhelyezéséről. A hozzátartozókkal való együttes lakhatás viszont csak akkor valósulhat meg a kiírás szerint, amennyiben a hozzátartozó is megfelel a fenti feltételnek.

A rábakethelyi laktanya épülete

A 2018. januári testületi ülésen került a képviselők elé az előterjesztés, melyben az önkormányzat kötelezettséget vállalna az önerő biztosítására. A benyújtott támogatási összeg 150%-nak mértékére kerülne jelzálogjog bejegyezése. A benyújtott pályázat 404 millió forint támogatással tervez, így a jelzálogjog 606 millió forint mértékben kerülne bejegyzésre. A hivatal korábban elvégeztetett értékbecslése szerint a laktanya ingatlanértéke 613 millió forint, így a zálogjog az ingatlan megterhelésével önmagában kiváltható. Az önkormányzat ingatlanfedezetül elsősorban magát a volt határőr laktanya épületet kívánja felhasználni. A támogatás egyébként abban az esetben vehető igénybe, ha minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kerül kialakításra, további feltétel, hogy a munkásszállást az üzembe helyezéstől számított 10 évig kell működtetni. A feltételrendszer külön szabályozást tartalmaz a lehetséges szerződéses munkaadókra is.

A testületi ülésen elsőként Szalainé Kiss Edina (független) kért szót, aki elmondta nem teljesen ért egyet a munkásszálló ötletével, ő inkább lakások kialakítását tartja fontosnak. Kifejezte abbéli aggályát is, hogy a városi tendenciákat nézve a 10 éves fenntartási kötelezettség sem biztos, hogy teljesíthető. Huszár Gábor (Fidesz-KDNP) polgármester erre reflektálva elmondta, mindenképpen lakásokat alakítanak ki az épületben, a tervek is így készülnek. A 10 éves időszak lejártát követően pedig fiatalok, idősek vagy önkormányzati lakásra várók költözhetnének be az ingatlanokba.

Lábodi Gábor (Jobbik) felhívta a figyelmet arra, hogy Szentgotthárd városa már most is egy nagy munkásszállás, hiszen a városba tömegével érkeztek és érkeznek a szállást keresők és foglalók, akiknek döntő többsége Ausztriában vállal munkát, ezzel is megnehezítve a szentgotthárdi fiatalok helyzetét, akik nem találnak albérlet lehetőséget. Elmondta a határozati javaslatot elvi okokból nem fogja megszavazni, hiszen egyfajta uzsorakamatnak tartja a 150%-os jelzálogjog bejegyzését.

Virányi Balázs (független) a következőkkel érvelt:  

“A következő 10 évben úgy fog működni, ahogyan majd tud működni, de akkor is 404 millió forint pályázati támogatást remélünk. Önkormányzati pénzből esélytelen, hogy itt lakásokat alakítsunk ki, 10 év pedig gyorsan elmegy.”

A javaslatot végül a testület 6 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta. A városban az első visszhangok vegyesek, többen aggodalommal tekintenek a munkásszálló megnyitására. Attól tartanak , hogy lehetőség nyílik kétes személyek megjelenésére és növekvő átmenő forgalomra a kethelyi városrészen. Mások Szalainé és Lábodi képviselő véleményét osztották, miszerint a városban a lakhatási lehetőségek szűkösek, így azokat kellene bővíteni és megoldást találni az itt élő fiatalok és idősek lakásproblémáira. Mások örültek a pályázati lehetőségnek, hiszen hosszú évek után végre pont kerülhet így a laktanya ügyére.

9970
2018.02.05.
Top