Image default
Vélemény

Kijárási tilalom Szentgotthárdon? – olvasói levél

Nem csak kritizálunk, megoldásokat is javaslunk. Egy olvasónk levelet küldött a helyi szórakozóhelyek nyitvatartási idejének korlátozása kapcsán. Változtatás nélkül közöljük.

“Korábban több bejelentésről is lehetett hallani, hogy egyes szórakozóhelyek vendégei zavarják a városlakók éjszakai pihenését hétvégente. Egy korábbi testületi ülésen megállapodtak a képviselők, a polgármester, és a jegyző, hogy találnak egy olyan megoldási javaslatot, mely minden érintetnek megoldást jelenthet a problémára, úgy hogy ezzel a megoldással nem okoznak anyagi kárt a helyi vállalkozóknak és nem érinti hátrányosan a helyben szórakozni vágyókat sem. Kikérték az Idősügyi Tanács véleményét, akik nem támogatták a szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartásának korlátozását. A polgármester felkérte Sütő Ferenc képviselőt is, hogy egyeztessen az Ifjúsági Tanáccsal. Hogy az egyeztetést eredménye mi lett, azt sajnos nem ismerhettük meg, azonban élek a gyanúperrel, hogy véleményük nem sokban térhetett el az idősekétől.  A poént ugye már nem kell lelőni, a Testület és a Hivatal szembement az állásfoglalásokkal és megalkotta a szórakozók nyitvatartási rendjéről szóló rendeletét, mely szerint minden vendéglátóhely éjjel 2-ig lehet nyitva, néhány alkalmat kivéve.

Van egy majd kilencezres kistelepülés, ahol a szórakozási lehetőségek rendkívül lekorlátozódnak. A városban mindössze 4-5 vendéglátóhely van, ahol hétvégente oldhatják a hétköznapi stresszt a város lakói. Hogy voltak-e problémák bizonyos vendéglátóhelyekkel? Minden bizonnyal. Magam is tapasztaltam. Mint tudjuk, a legtöbb probléma a két Hunyadi úti szórakozóhellyel adódott. Ebből egyik azóta be is zárta kapuit. De voltak tisztességes helyi vendéglátósok, akik kiemelten figyeltek a környékbeliek nyugalmára.

Mi volt a Hivatal és a Testület válasza a problémákra? Korlátozták a város kereskedelmi helyeinek nyitva tartását. És még örülhetünk a hajnali 2 órának, hiszen voltak akik az éjfélt sem tartották volna elvetendő ötletnek. A testületi ülésen egyedül Szalainé Kiss Edina fogalmazta meg fenntartásait, illetve Dömötör Sándor tartózkodott a szavazás alkalmával.

De mi is a jogi háttere a dolognak:

A törvény felhatalmazást az önkormányzatoknak arra, hogy a helyi sajátosságok figyelembe vételével az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartását rendeletben szabályozzák. Mindez azt jelenti, hogy főszabály szerint a kereskedő határozza meg a nyitvatartási időt, azonban amennyiben az önkormányzat él a törvényben foglalt rendeletalkotási jogosultságával, azt a kereskedő köteles betartani. Az Alkotmánybíróság a 282/B/2007. AB határozatábanúgy vélte, hogy „Mindezzel az Országgyűlés, mint jogalkotó azt juttatta kifejezésre, hogy megfelelőbbnek tartja, ha az üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása tekintetében teret kap a helyi közösségek – adott esetben eltérő – igényeit figyelembe vevő önkormányzati rendeletalkotás”. Ugyanakkor az önkormányzat „az éjszakai nyitva tartást általános jelleggel szabályozhatja. Ettől eltérően egy adott, konkrét vendéglátó-ipari egység nyitva tartásának a korlátozása nem jogalkotói, hanem hatósági hatáskörbe tartozik (Ker. tv. 6. § (5)-(6) bekezdés), amely döntés ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján jogorvoslatnak van helye.”

Hogy mit is értünk helyi sajátosság figyelembevételén, arra sem a kereskedelmi törvény, sem más jogszabály nem ad magyarázatot. Hogy mi is a legfelháborítóbb az egész esetben? Hogy előzetes hatástanulmányok és társadalmi vita nélkül döntöttek a korlátozás mellett. Figyelmen kívül hagyták a szórakozni vágyók mellett, azokat a tisztes vállalkozókat akik évek alatt mindig figyeltek arra, hogy a környéken élők nyugalma mindig biztosítva legyen. Többükkel sikerült pár szót váltanom, elmondták a korlátozás akár a bezáráshoz is vezethet náluk, hiszen páran közülük hétvégente termeli meg a „betevőre valót”.

Mire megoldás-e a 2 órai zárás? Várjuk a Jegyző úr, Polgármester úr vagy a képviselő testület válaszát.

Ez mindössze annyit ér mint annak a „bizonyosnak” a pofon. Teljesen mindegy egy pihenni vágyó szempontjából, hogy hajnali 4 órakor vagy 2 órakor hangoskodik valaki az utcán. Továbbá mennyiben fogja akadályozni a fiatalabb és nem fiatalabb generációkat a korlátozás a szórakozásban? Ismét megtelik  a város „élettel”, a várkert ismét a szabadtéri kocsmák hangulatát fogja idézni, míg mások a lakásokba szorulnak iszogatni és bulizni, ezzel is „kellemes” perceket szerezve a szomszédoknak. Tehát adott esetben a problémát nem hogy sikerülne csökkenti, inkább gerjesztő hatása lehet a korlátozásnak.

De, hogy ne csak kritikával és a problémák felemlegetésével jeleskedjek jelen levelemben. Az előzetes vizsgálatoknál – mielőtt meghozták ezt a dilettáns rendeletet – elgondolkodtak más lehetőségeken is? Adott estben az alábbiakon?

Elsőként is meg kellett volna vizsgálni – erre van a kereskedelmi ügyintéző és jegyző személye –  mely vendéglátóhelyek azok, melyeknél problémák adódnak. Többször lehetett volna helyszíni szemlét tartani, de tudomásom szerint erre szinte sosem került sor.
Amennyiben egy vendéglátóhely nem tartja be a közösségi együttélés alapvető szabályait, első körben meg lehetett volna határozni infrastrukturális előírásokat (melyekről korábban szó is volt) Gondolok itt a hangszigetelésre vagy a biztonsági szolgálat kötelező működtetésére, folyamatos ellenőrzések bevezetésével. Amennyiben ezek után is panasz érkezik a vendéglátóhelyre, úgy a probléma kivizsgálása után, első körben korlátozni lehetett volna a renitens szórakozóhely nyitva tartását. Lehetőség adódik arra is, hogy a várost övezetekre osszák be és más-más övezetekben, más nyitvatartási szabályok legyenek érvényben. Ezzel is elősegítve azt, hogy egy-két renitens vendéglátós miatt ne legyen sújtva a többi helyi vállalkozó.

Tisztelt Hivatal és Képviselő Testület! Nem mindig a legegyszerűbb a legjobb megoldás. A vendéglátósok mellett sikerült szót váltanom több olyan személlyel is, akik korábban érintettek voltak abban, hogy hétvégente nem tudtak pihenni. Volt közülük olyan is, aki ezt jelezte írásban is a Hivatal felé. Ők maguk mondták, hogy ez a rendelet nevetséges. Nem megoldás az Ő problémáikra. Ők sosem azt szerették volna elérni, hogy az éjszakai szórakozást és az éjszakai szórakozóhelyeket korlátozzák, ezzel pedig a vállalkozókat tönkre tegyék, hanem azt hogy a Hivatal hozzon olyan szabályokat amelyek betarthatók és betartathatóak, valamint megoldást jelentenek a kialakult helyzetre.

Az önkormányzatnak a továbbiakban is lehetősége van arra, hogy olyan rendeletet alkosson, ami valóban minden fél számára elfogadható. Igen dolgozni, ötletelni kell ezen és nem az első egyszerűnek tűnő “megoldást” kellene rendelet formájába önteni. Ne szégyelljék kikérni mások (helyi fiatalok, szervezetek, vállalkozók) véleményét vagy utánanézni más hazai és nemzetközi szabályozásnak.

Üdvözlettel: Egy felháborodott szentgotthárdi polgár a sok közül.”

Ajánlott cikkek

Helyreigazítás

9970.hu

Bezár a bazár – az éjszakai nyitvatartás korlátozásáról

Szalai Szabolcs

A polgármester több milliós jutalmának margójára

Szalai Szabolcs